ADATVÉDELMI TÖRVÉNY

 

vissza az előző oldalra...

Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról a következő törvényt alkotja:

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja